Jogi nyilatkozat

A www.ragaszkodjhozza.hu weboldalt a Richter Gedeon Nyrt. üzemelteti. A portál szerkesztését és karbantartását a MorphoCom Kft. végzi a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül az üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért.

A Ragaszkodjhozza.hu-n található minden tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a szerzői jogok tulajdonosának, a Richter Gedeon Nyrt.-nek a kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A szerzői jogokról bővebben

Azzal, hogy belépsz a www.ragaszkodjhozza.hu oldalra, elfogadod az alábbi feltételeket.

A Richter Gedeon Nyrt. fenntartja a jogot a honlapon közzétett tartalmak bármikori felülvizsgálatára, szükség szerint módosítására, illetve frissítésére.


A Ragaszkodjhozza.hu honlapon található teljes tartalom a Richter Gedeon Nyrt. ("Szerző") szellemi tulajdona.

A Szerző, mint a szerzői jog tulajdonosa fenntartja a teljes tartalomra vonatkozóan annak terjesztésével és másolásával kapcsolatos minden jogot.

A tartalomátvétel jogszerű lehetőségei:

1. Idézés hivatkozással
A Ragaszkodjhozza.hu oldalon található írások közül szabadon idézhető, az adott cikk címe és a cikk első mondata (lead). A cikk további része az online működő, azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a Ragaszkodjhozza.hu weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy akár grafikus link is.

2. Másodközlés, írásos engedéllyel
Amennyiben teljes cikket, tartalmat, fotót vagy grafikát szeretnél felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban, vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezd az info@ragaszkodjhozza.hu email címen felénk, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk.

Figyelem!

Szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra, adatszerkezet, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - lementheted merevlemezedre vagy kinyomtathatod, de ebben az esetben sem vagy jogosult a weboldaltartalom így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Ragaszkodjhozza.hu aloldalai teljes egészében szerzői jogvédelem és védjegyoltalom alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, azt a részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.