Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(utolsó frissítés időpontja: 2018. április 24.)

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban a „Társaság”), mint a portál üzemeltetője és megbízásából a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó MorphoCom Kft. megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk felhasználóitól és a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra feliratkozók (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a Társaság számára.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján az adatkezelő a Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján a Társaság megbízásából a MorphoCom Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-716987)

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.

Az adatkezelés célja lehet, hogy

i. minél pontosabb segítséget nyújthassunk a fogamzásgátlással kapcsolatos nőgyógyászati konzultációhoz a honlapunkon („Honlap”) található orvosi tesztünk segítségével;
ii. teljesítsük a Honlapon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire

(a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”).

Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel.

Ilyen cél lehet többek között:


a) a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;

b) az Ön által benyújtott kérelem vagy igény állapotának nyomon követése;

c) személyre szabott értesítések küldése az Ön számára;

d) a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;

e) Szolgáltatásaink minőségének mérése és javítása, ideértve a webanalitikai és statisztikai célokat;

f) csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;

g) ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, panaszkezelés, valamint az általános Jogi Nyilatkozatunk és Adatvédelmi Nyilatkozatunk érvényesítése.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul (az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően és az Infotv. 6. § (6) bekezdése szerint). Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.

Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtörvény”) 6. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:

  • E-mail cím: ennek az információnak a segítségével küldünk Önnek értesítést az Honlapon kitöltött „Orvosi teszt” eredményéről, amennyiben Ön ezt az opciót választja az teszt összefoglalójának megismerésére.
  • Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
  • Általános használatra vonatkozó információ: vagyis olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön hogyan veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat mérjük és javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLHATUNK?

Honlapunk sütiket használhat annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. A sütik segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, továbbá a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolhatunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

Az alábbi sütifajtákat használhatjuk:

  • Analitikus/teljesítményt biztosító sütik. Ezekkel azonosítjuk és számoljuk a látogatók számát, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók Honlapunk használata közben. Ennek segítségével a Honlap működését javíthatjuk, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.
  • Működőképességet biztosító sütik. Ezek a sütik segítenek Önt felismerni, amikor Ön újra ellátogat Honlapunkra. Így személyre szabhatjuk a tartalmunkat és megjegyezhetjük a beállításait.
  • Célzott működést biztosító sütik. Ezek a sütik rögzítik, hogy Ön a Honlapunkra látogatott, megjegyzik az Ön által meglátogatott oldalakat és a hivatkozásokat, amelyekre rákattintott. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy a Honlapunkat és az azon megjelenő reklámokat az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk.

Böngészője beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket is), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Társaság és a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó MorphoCom Kft azon engedéllyel rendelkező munkatársai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Titoktartási megállapodás megkötését követően harmadik személyeket bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

i. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

ii. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;

iii. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik;

iv. a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Ha Honlapunkra egészségügyi szakember regisztrál vagy szolgáltatásainkra feliratkozik, de az ilyen regisztrációt vagy feliratkozást nem igazolja vissza, úgy adatait tizenöt (15) napig tároljuk. Visszaigazolt regisztráció vagy feliratkozás esetén személyes adatait a Honlapunkra történő utolsó belépését követő huszonnégy (24) hónapig tároljuk és felhasználói fiókját ugyanennyi ideig fenntartjuk, kivéve, ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását korábban visszavonja, illetve ha személyes adatainak törlését kéri és leiratkozik hírleveleinkről vagy egyéb közvetlen üzletszerzési célú kommunikációinkról.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Az általunk kezelt információk biztonságának védelme érdekében Secure Sockets Layer („SSL”) protokollt és jelszavas kódolást alkalmazunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül bírósági eljárást kezdeményezni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve a Társasággal (vagy más adatkezelővel, például az OGYÉI-vel)szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, amelyben kérheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági követelmények megsértése eredményeként elszenvedett kárának megtérítését is. Tájékoztatjuk, hogy perindítási kérelmével a magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek, és ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben vagy az érintetti kérelmek kapcsán további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Társaság Globális Hálózatmenedzsment, Nemzetközi Jogi és Megfelelőségi Osztályához (telefonszám: +36 1 431 4700; e-mail cím: compliance@richter.hu).